Giao Hữu BD Nữ, vòng T.11

Scotland Nữ

15/11
01:00

-

Venezuela Nữ

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Scotland Nữ: 0%
Hòa: 0%
Venezuela Nữ: 0%
- PHONG ĐỘ SCOTLAND NỮ
12/10 Scotland Nữ 0 - 1 Ireland Nữ
07/10 Scotland Nữ 0 - 0 Áo Nữ
07/09 Đảo Faroe Nữ 0 - 6 Scotland Nữ
03/09 Hà Lan Nữ 2 - 1 Scotland Nữ
25/06 Ukraina Nữ 0 - 4 Scotland Nữ
- PHONG ĐỘ VENEZUELA NỮ
10/11 Panama Nữ 3 - 1 Venezuela Nữ
25/07 Chile Nữ 1 - 1 Venezuela Nữ
22/07 Venezuela Nữ 0 - 1 Argentina Nữ
19/07 Venezuela Nữ 0 - 4 Brazil Nữ
16/07 Peru Nữ 0 - 2 Venezuela Nữ