Giao Hữu BD Nữ, vòng T.11

Mỹ Nữ

14/11
05:00

-

Đức Nữ

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Mỹ Nữ: 60%
Hòa: 20%
Đức Nữ: 20%
11/11 Mỹ Nữ 1 - 2 Đức Nữ
02/03 Mỹ Nữ 1 - 0 Đức Nữ
10/03 Mỹ Nữ 2 - 1 Đức Nữ
01/07 Mỹ Nữ 2 - 0 Đức Nữ
05/04 Đức Nữ 3 - 3 Mỹ Nữ
- PHONG ĐỘ MỸ NỮ
11/11 Mỹ Nữ 1 - 2 Đức Nữ
12/10 T.B.Nha Nữ 2 - 0 Mỹ Nữ
08/10 Anh Nữ 2 - 1 Mỹ Nữ
07/09 Mỹ Nữ 2 - 1 Nigeria Nữ
04/09 Mỹ Nữ 4 - 0 Nigeria Nữ
- PHONG ĐỘ ĐỨC NỮ
11/11 Mỹ Nữ 1 - 2 Đức Nữ
08/10 Đức Nữ 2 - 1 Pháp Nữ
06/09 Bulgaria Nữ 0 - 8 Đức Nữ
03/09 T.N.Kỳ Nữ 0 - 3 Đức Nữ
31/07 Anh Nữ 1 - 1 Đức Nữ