Mùa hè luôn là mùa của bơi lội, và có ít nước để trở về. Trên thực tế, ngoại trừ bơi trái, bạn có thể chơi Bikini khi chơi nước! Ở Đài Loan, có những nhóm tham gia lễ hội âm nhạc bên trái. Ngoài âm nhạc mạnh mẽ bên trái, Zhonghui chơi với nước và cơ thể ướt. Trong số đó, Zhong Zuo đã để lại rất nhiều cô gái đẹp trai sống cùng nhau trong cùng một bộ bikini màu hồng, thực sự rất bắt mắt! * Ảnh từ nhiều IG khác nhau

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 2

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 3

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 4

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 5

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 6

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 7

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 8

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 9

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 10

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 11

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 12

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 13

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 14

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 15

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 16

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 17

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 18

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 19

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 20

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 21

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 22

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 23

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 24

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 25

beautiful girl

[Siêu hình] Mùa hè này, cô gái nóng bỏng và nổi tiếng nhất Đài Loan có một bộ bikini màu hồng 26