Zhou Linjia (linjiazhou_), mặc một chiếc áo vest nhỏ để vẽ tranh, bộ dáng này quá tuyệt vời ~ Nguồn ảnh: https://www.instagram.com/linjiazhou_/

https://www.instagram.com/linjiazhou_/

beautiful girl

Nữ họa sĩ tính tình quá cao 2

beautiful girl

Nữ họa sĩ tính tình quá cao 3

beautiful girl

Nữ họa sĩ tính tình quá cao 4

beautiful girl

Nữ họa sĩ tính tình quá cao 5

beautiful girl

Nữ họa sĩ tính tình quá cao 6

beautiful girl

Nữ họa sĩ tính tình quá cao 7

beautiful girl

Nữ họa sĩ tính tình quá cao 8

beautiful girl

Nữ họa sĩ tính tình quá cao 9

beautiful girl

Nữ họa sĩ tính tình quá cao 10

beautiful girl

Nữ họa sĩ tính tình quá cao 11

beautiful girl

Nữ họa sĩ tính tình quá cao 12

beautiful girl

Nữ họa sĩ tính tình quá cao 13

beautiful girl

Nữ họa sĩ tính tình quá cao 14