Neymar Jr Lạm dụng các cầu thủ bằng kỹ năng của mình và khiến các cầu thủ vĩ đại phải bẽ mặt. Trong video này, bạn sẽ có thể thấy Neymar jr tiêu diệt những cầu thủ xuất sắc và kết thúc sự nghiệp của họ và đổi lại họ nổi giận. Bạn có thể thấy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn làm neymar jr tức giận.